ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στην Puratos, προσπαθούμε συνεχώς να αυξάνουμε τον θετικό μας αντίκτυπο με τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων τροφίμων που προάγουν την υγεία και την ευημερία και συμβάλλουν στη σταθερή πρόοδο των επιχειρήσεων, των πελατών, των ανθρώπων και του πλανήτη. Ως μια υπεύθυνη εταιρεία τροφίμων, γνωρίζουμε επίσης πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον πλανήτη μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία εκτίμησης του κύκλου ζωής (ΕΚΖ) με στόχο να αναλύσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιταχύνουν τις φιλοδοξίες τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Οι ΕΚΖ μετρούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την προμήθεια των πρώτων υλών και πόρων μέχρι και το τέλος της ζωής τους. Κάθε τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας υποβάλλεται σε λεπτομερείς αναλύσεις, παρέχοντας σε όλα τα μέρη – από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή – σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη τεκμηριωμένων και περιβαλλοντικά συνειδητών αγοραστικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας ΕΚΖ υπογραμμίζει τη βαθιά εδραιωμένη δέσμευσή μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές και την πρόθεσή της να υπερασπιστεί το μέλλον του πλανήτη μέσα από καινοτόμες διατροφικές επιλογές.

Ξεκινήσαμε με την ανάλυση ΕΚΖ της πρωτοποριακής σειράς φυτικών λύσεων αντικατάστασης γάλακτος, αυγών και βουτύρου Plant Forward. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Οι μελέτες ΑΚΖ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του καινοτόμου υποκατάστατου μείγματος αυγού μας Sunset Glaze ήταν 59% χαμηλότερος σε σύγκριση με αυτόν των παστεριωμένων αυγών, και ότι το υποκατάστατο βουτύρου Mimetic είχε 3 φορές μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με το βούτυρο γάλακτος. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση από το βούτυρο γάλακτος στο Mimetic θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά έναν τόνο για κάθε τόνο κρουασάν που παράγονται – ποσότητα που αντιστοιχεί στη φύτευση 50 δέντρων. 

ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι μελέτες ΕΚΖ που πραγματοποιήσαμε αποδεικνύουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι τα φυτικά υποκατάστατα προϊόντων που προσφέρουμε είναι πολύ καλύτερα για τον πλανήτη, ενώ τα λεπτομερή δεδομένα μάς επιτρέπουν να υπολογίσουμε με ακρίβεια πόσο ωφέλιμα είναι τα εν λόγω συστατικά για το περιβάλλον σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Συνεπώς, οι πελάτες μας μπορούν να παρουσιάζουν με απτό τρόπο και αυτοπεποίθηση τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας των τελικών προϊόντων τους στους δικούς τους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Puratos στον τομέα της βιωσιμότητας ή τα φυτικά μας υποκατάστατα ζωικών συστατικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: