Πολιτική Απορρήτου

Έκδοση 1.0, ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2017.

1. Τι αφορά η παρούσα πολιτική;

Η παρούσα πολιτική ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς ως φυσικό πρόσωπο. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει εάν επεξεργαζόμαστε ανώνυμα ή επαγγελματικά δεδομένα.

2. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Είμαστε η Puratos Ελλάς ΑΕΒΕ με καταστατική έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας Θέση Μαδαρό Αγ.Θωμάς, καταχωρισμένη στο μητρώο νομικών προσώπων με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 381701000, τηλεφωνικό αριθμό 22620 32407-9, e-mail info@puratos.gr.

Είμαστε ο «ελεγκτής» της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

3. Τι αναμένουμε από εσάς;

Αναμένουμε να κοινοποιήσετε μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας σε εμάς. Εάν επίσης κοινοποιήσετε προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων σε εμάς, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δικαιούστε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια.

Επίσης αναμένουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς είναι ορθά και εάν αλλάξουν ορισμένα δεδομένα, θα μας ενημερώσετε άμεσα για αυτή την αλλαγή.

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Κάνετε περιήγηση στον ιστότοπό μας

 • Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μας από εσάς, προκειμένου να θυμόμαστε τις επιλογές σας, να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό αναφέρουμε στην πολιτική cookie .

Επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω συμπλήρωσης φόρμας στον ιστότοπό μας, μέσω αποστολής σε εμάς ενός e-mail)

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να απαντήσουμε και να διαχειριστούμε το αίτημά σας (π.χ. αίτημα παροχής πληροφοριών, εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας, καταγγελία). Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας.

Δημιουργείτε έναν προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπό μας.

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διαχείριση πελατών, με βάση την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος. Χωρίς τα προσωπικά δεδομένα σας, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την εν λόγω σύμβαση.
 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για την άμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών μας με βάση τα έννομα συμφέροντά μας. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να σας κρατούμε ενήμερο, ως πελάτη μας, σχετικά με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας. Η εν λόγω επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προφίλ. Η εν λόγω δημιουργία προφίλ δεν έχει καμία επίδραση σε εσάς, παρά μόνο στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του πελάτη και σε εξατομικευμένες προσφορές, τα οποία είναι προς όφελός σας. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας για τον εν λόγω σκοπό δεν αποτελεί απαίτηση και μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά της εν λόγω επεξεργασίας (δείτε άρθρο 8 κάτωθι).

Σε κάθε περίπτωση

 • Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της συμμόρφωσης και τυχόν διαφορών (π.χ. αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, αποτροπή της κατάχρησης των πόρων του ομίλου Puratos, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων).
 • Μπορούμε να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και να επεξεργαζόμαστε συγκεντρωτικά δεδομένα για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (π.χ. στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, ανάλυση της αγοράς, ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών). Εδώ στον όμιλο Puratos πιστεύουμε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη μπορούν να οδηγήσουν στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του πελάτη, στη βελτίωση των προϊόντων και σε καινοτομία, τα οποία θα βοηθήσουν τα πρόσωπα που αφορούν τα προϊόντα/οι υπηρεσίες μας (όπως πελάτες, διανομείς, προμηθευτές και τελικοί καταναλωτές). Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας για τον εν λόγω σκοπό δεν αποτελεί απαίτηση και μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά της εν λόγω επεξεργασίας (δείτε άρθρο 8 κάτωθι). Η έρευνα και η ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός προφίλ. Όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας κ.λπ., διαγράφονται. Η εν λόγω δημιουργία προφίλ δεν έχει καμία επίδραση σε εσάς, παρά μόνο στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του πελάτη, στη βελτίωση του προϊόντος και σε καινοτομία, τα οποία είναι προς όφελός σας.
 • Η Puratos NV μπορεί επίσης να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σε επίπεδο ομίλου, για σκοπούς παγκόσμιας διαχείρισης και παγκόσμιας έρευνας, με βάση τα έννομα συμφέροντά της, τα συμφέροντα άλλων εταιρειών του ομίλου και των ενδιαφερομένων μερών. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών του ομίλου Puratos, καθώς και για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του πελάτη, τη βελτίωση των προϊόντων και την καινοτομία, τα οποία θα βοηθήσουν τα πρόσωπα που αφορούν τα προϊόντα/οι υπηρεσίες μας και εν τέλει θα συμβάλουν στη διαφύλαξη και προώθηση των οικονομικών, εμπορικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων του ομίλου Puratos. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας για τον εν λόγω σκοπό δεν αποτελεί απαίτηση και μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά της εν λόγω επεξεργασίας (δείτε άρθρο 8 κάτωθι).
 • Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για την άμεση προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας και των προϊόντων/υπηρεσιών άλλων εταιριών του ομίλου Puratos με βάση τη συναίνεσή σας, εφόσον έχετε παράσχει τέτοια συναίνεση.

5. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρίες που αποτελούν μέρος του ομίλου Puratos, σε εταιρίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στο όνομά μας και για λογαριασμό μας (γνωστές ως «υπεύθυνοι επεξεργασίας»), σε επιστημονικά ινστιτούτα στο πλαίσιο της έρευνας, σε τρίτα μέρη όταν υφίσταται νομική υποχρέωση να το πράξουμε, στους εμπορικούς συνεργάτες μας, και στις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές μετά από αίτημά τους εάν αυτές νομιμοποιούνται να απαιτήσουν τα προσωπικά δεδομένα.

6. Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε διαβίβαση θα βασίζεται στις κατάλληλες διασφαλίσεις (απόφαση περί επάρκειας των διασφαλίσεων ή/και σε τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των κατάλληλων διασφαλίσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω (άρθρο 2) ή μέσω του info@puratos.gr

7. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα έρχεστε σε επαφή με εμάς (π.χ. ζητείτε πληροφορίες, αγοράζετε τα προϊόντα μας, εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας) και για μέγιστο διάστημα 10 ετών μετά τη λήξη της παρούσας σχέσης.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία:

 • Ανάκληση της συναίνεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασιζόταν αρχικά στη συναίνεσή σας.
 • Αίτηση πρόσβασης σε, ή οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας.Ένσταση σε οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση και/ή έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων μας.
 • Ένσταση σε οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση και/ή έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων μας.Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα από τα εν λόγω δικαιώματα μέσω των ρυθμίσεων στο προσωπικό λογαριασμό σας σε εμάς (εάν έχετε έναν τέτοιο προσωπικό λογαριασμό).
 • Αίτηση φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχετε κοινοποιήσει σε εμάς.

Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα από τα εν λόγω δικαιώματα μέσω των ρυθμίσεων στο προσωπικό λογαριασμό σας σε εμάς (εάν έχετε έναν τέτοιο προσωπικό λογαριασμό).

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα εν λόγω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω (άρθρο 2) ή μέσω mail info@puratos.gr.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων.

Έκδοση 1.0, ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2017.