Είμαστε αφοσιωμένοι στο να επιτυγχάνουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και παίρνουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη πολύ σοβαρά. Στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει προς εσάς και τις μελλοντικές γενιές, εφαρμόζουμε ένα ολιστικό μοντέλο λειτουργίας, ένα μοντέλο βιώσιμο, βασισμένο στον σεβασμό και την ισορροπία. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε σχέδια για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO2, την υπεύθυνη χρήση νερού και τη μείωση των αποβλήτων.  

Άνθρακας

Η Puratos έχει ήδη καταφέρει να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 κατά 24% σε σύγκριση με τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα (έτος αναφοράς: 2016). Ωστόσο, για να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές και ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ως το 2025, πρέπει να επικεντρωθούμε στα ακόλουθα τρία βασικά στοιχεία.

1. Ενεργειακή απόδοση

Όταν η ενέργεια χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια για να κάνουμε το ίδιο πράγμα και λιγότερη ενέργεια πηγαίνει χαμένη. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και η χρήση νέων και πιο αποδοτικών τεχνολογιών και η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των διαδικασιών, όπως και η ανάκτηση της ενέργειας και η ευταξία. Το 2020, η Puratos επένδυσε σε 13 έργα ενεργειακής απόδοσης.

Για παράδειγμα, το έξυπνο δίκτυο ζεστού νερού και η μονάδα συμπαραγωγής φυσικού αερίου στο Groot-Bijgaarden είναι μακράν το μεγαλύτερο έργο εξοικονόμησης ενέργειας που έχει αναλάβει ποτέ η Puratos. Σήμερα, καλύπτεται μέσω συμπαραγωγής το 65% των ηλεκτρικών αναγκών του εργοστασίου και το 30% της θερμότητας. Στην πραγματικότητα, οι νέες γραμμές μαργαρίνης και λιπαρών, οι οποίες σχεδιάστηκαν για λόγους ενεργειακής απόδοσης θερμαίνονται απευθείας από το νέο κεντρικό δίκτυο ζεστού νερού του εργοστασίου.

2. Ανανεώσιμη ενέργεια

Η ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από πηγές ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα. Αυτές είναι η αιολική, η παλιρροϊκή, η κυματική, η γεωθερμική ενέργεια και η ενέργεια της βροχής.

Όλοι εμείς στην Puratos, γνωρίζουμε πόση διαφορά μπορεί να κάνει για το περιβάλλον η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές, γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη χρήση τους. Μέχρι στιγμής, έχουμε εγκαταστήσει 25.000 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε 6 χώρες και σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε περισσότερους σε 25 ακόμα εγκαταστάσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να παράγουμε το 71% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια επιτόπου. Επιπλέον, η Puratos προμηθεύεται ήδη 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από το Βέλγιο, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Κίνα, το Μεξικό, τη Ρωσία και τη Βραζιλία. Μέχρι το 2023, όλες οι δραστηριότητές μας θα λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

3. Αντιστάθμιση των ανθρακούχων εκπομπών

Αντί απλώς να αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που μπορεί εύκολα να επιτευχθεί αγοράζοντας πιστοποιητικά, η Puratos έκανε την υπεύθυνη επιλογή να φυτέψει δέντρα. Η φύτευση δέντρων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος δέσμευσης του άνθρακα. Αυτό το κάνουμε στις φυτείες κακάο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cacao-Trace, όπου πολλοί καλλιεργητές καλλιεργούν παραδοσιακά μόνο ένα είδος δέντρου: το κακαόδεντρο!

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της βιολογικής ποικιλότητας, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμά μας για το βιώσιμο κακάο προκειμένου να διδάξουμε στους καλλιεργητές πώς να φυτεύουν διαφορετικούς τύπους δέντρων, όπως δέντρα που παρέχουν σκιά, ξυλεία και καρυόκαρπα δέντρα, ή οπωροφόρα δέντρα, όπως το πομέλο, μεταξύ των κακαόδεντρών τους. Από αυτό το γεωργικό μοντέλο επωφελούνται τόσο η Puratos όσο και ο καλλιεργητής.

Τα δέντρα θα δεσμεύουν το CO2, βοηθώντας μας να επιτύχουμε τον φιλόδοξο στόχο μας, ενώ παράλληλα θα ωφελήσουν τους καλλιεργητές μας με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

  • Τα κακαόδεντρα επωφελούνται από τα σκιερά δέντρα, καθώς παρέχουν προστασία από τις έντονες βροχοπτώσεις και αυξάνουν τη βιοποικιλότητα για την ενίσχυση της επικονίασης του κακάο, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή.
  • Οι καλλιεργητές αποκτούν μία επιπλέον πηγή εσόδων από την πώληση των φρούτων.
  • Τα δέντρα που προσφέρουν σκιά γονιμοποιούν το έδαφος, εξοικονομώντας έτσι στους καλλιεργητές χρήματα για λιπάσματα.

Νερό

Αναβαθμίσαμε την ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων και μειώσαμε την κατανάλωση νερού. Επίσης, ολοκληρώσαμε και θέσαμε σε λειτουργία έναν νέο αναερόβιο αντιδραστήρα στο Βέλγιο και μια ολοκαίνουργια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Βιετνάμ, ενώ ξεκινήσαμε την κατασκευή μίας ακόμη μονάδας στην Ινδονησία.

Η απόρριψη του νερού μας στα τοπικά ποτάμια είναι ασφαλής για τα ψάρια και καλή για το περιβάλλον. Για να το αποδείξουμε αυτό, κατασκευάσαμε αρκετές διαφορετικές ιχθυόσκαλες σε όλο τον κόσμο, για να αποδείξουμε την ποιότητα του νερού που παράγουμε, μετά την επεξεργασία των λυμάτων και πριν από την απελευθέρωσή του στα ποτάμια.

Απόβλητα

Ο πόλεμος της Puratos κατά της σπατάλης

Όλοι εμείς στην Puratos, εκτός από τη μείωση του δικού μας περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θέλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν το δικό τους. Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι όλα τα υλικά συσκευασίας των εισερχόμενων και εξερχόμενων προϊόντων μας να έχουν καταστεί πλήρως ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα έως το 2025. Όλες οι μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα αντικατασταθούν και θα αποφεύγουμε την υπερσυσκευασία των προϊόντων μας, ενώ θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Εντός της εταιρείας μας, θα επαναχρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα υλικά συσκευασίας.

Αναλαμβάνοντας ακόμα περισσότερες δεσμεύσεις

Αναλαμβάνοντας πάντοτε ακόμα περισσότερες δεσμεύσεις, η Puratos έχει επιπλέον αποδεχτεί την πρόκληση να προμηθεύεται το 100% των χαρτονιών και των ξύλινων υλικών συσκευασίας της από βιώσιμες δασικές πηγές μέχρι το 2025, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις FSC και PEFC που έχει λάβει.

Εκτός από τις συσκευασίες, θα εστιάσουμε επίσης στα απόβλητα τροφίμων και λοιπής προέλευσης που παράγονται κατά τις διαδικασίες παραγωγής μας. Η Puratos έχει αποφασίσει ότι, μέχρι το 2030, θα στέλνει μηδενικά απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και θα βελτιώσει τη διαδικασία διαλογής για να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να προκύψει η μέγιστη δυνατή αξία από κάθε υλικό που περνάει από τα χέρια μας.

Καλύτερος Πλανήτης

Όλοι εμείς στην Puratos, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον πλανήτη μας. Μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε και έχουμε δεσμευτεί να συμβάλλουμε στη διατήρηση των δασών και της βιοποικιλότητας

Υπεύθυνη Αναζήτηση Πηγών

Είμαστε 100% προσηλωμένοι στην υπεύθυνη αναζήτηση πηγών και φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε και να διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού μας. Ζητάμε από τους προμηθευτές μας να υπογράψουν τον Κώδικας δεοντολογίας μας ή να μας ενημερώσουν για τον δικό τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να διατηρούμε το ίδιο επίπεδο δεοντολογικών απαιτήσεων σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής μας.