Η Puratos παρέχει προϊόντα σύμφωνα με τις σύγχρονες προσδοκίες των καταναλωτών ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις των πελατών.

Η Puratos διαθέτει ένα εύρος προϊόντων που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των λιπαρών και του αλατιού στα τελικά προϊόντα αλλά επίσης παρέχει λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση σιτηρών και σπόρων στα προϊόντα αρτοποιίας.

Our

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή αναμόρφωση των υπαρχόντων λύσεων για την ικανοποίηση των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών.

Εξερεύνηση