ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Η συμβολή μας στη βιομηχανία

Η βιομηχανική και ημι-βιομηχανική αρτοποιία ανά τον κόσμο αντιμετωπίζει προκλήσεις που είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες, κυρίως λόγω των διαφορών στο μέγεθος και την ταχύτητα της παραγωγής. Για να βοηθήσουμε τους βιομηχανικούς πελάτες μας να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις, έχουμε δημιουργήσει 11 Διεθνή Κέντρα Τεχνογνωσίας στη Βιομηχανική Αρτοποιία (International Bakery Competence Centers, IBCC) σε όλο τον κόσμο.

Πιλοτικό πρόγραμμα

Τα IBCC (International Bakery Competence Center) παρέχουν σε πελάτες από όλο τον κόσμο εγκαταστάσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη ειδικών λύσεων αρτοποιίας και για την έρευνα και τη δοκιμή νέων εφαρμογών πριν την έναρξη της παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, τα IBCC διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα πιλοτικά αρτοποιεία που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μεγιστοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

Προσαρμοσμένες λύσεις

Στα IBCC, οι τοπικές ομάδες των ερευνητών και τεχνικών συμβούλων μας παρακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με τα συστατικά, τις αλληλεπιδράσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μας λαμβάνουν ένα πλήρες πακέτο εξατομικευμένων λύσεων, από την προμήθεια συστατικών, την ανάπτυξη ετοίμων προϊόντων και συνταγών που μπορούν να εκτελέσουν με τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες τους έως την εφαρμογή των διαδικασιών και την αξιολόγηση των προϊόντων.

Τα IBCC προσφέρουν επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένες βιομηχανικές εφαρμογές και τεχνολογίες έτσι ώστε οι πελάτες μας να είναι πάντα σε θέση να λειτουργούν με βάση τις υψηλότερες προδιαγραφές στην επιστήμη της αρτοποιίας και στην καινοτομία.

Για να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Puratos της περιοχής σας.