Βυνάλευρο Σκούρο

Σκούρο αλεύρι βύνης.

Σκούρο αλεύρι βύνης.