Προπιονικό Ασβέστιο

Συντηρητικό για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.

Συντηρητικό για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.