ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αξιολόγηση από ειδικούς

Ενώ οι καταναλωτές είναι πάντα πρόθυμοι να δοκιμάσουν ένα καλό γλυκό, μπορεί να μη γνωρίζουν πάντα πώς να περιγράψουν και να αξιολογήσουν την αντίδρασή τους σε αυτό. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, όταν εξετάζουν ένα προϊόν, σε ποιον βαθμό επηρεάζεται η γνώμη τους από άλλα στοιχεία, όπως η περιοχή και το κοινωνικό περιβάλλον, ή από τις πληροφορίες για το προϊόν, όπως οι ετικέτες, η συσκευασία, η ονομασία, ή με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους.

Η αποκωδικοποίηση του τι σκέφτονται οι καταναλωτές είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά η κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για τη δουλειά που κάνουμε για τους πελάτες μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δημιουργήσει το δικό μας εργαστήριο οργανοληπτικής ανάλυσης εντός του τμήματος Έρευνας & Υπηρεσιών του Ομίλου μας.

Ανάπτυξη προϊόντων

Στο εργαστήριο οργανοληπτικής ανάλυσης της Puratos, ρυθμισμένα με εξαιρετική ακρίβεια όργανα και έμπειροι κριτές λειτουργούν από κοινού για να μελετήσουν τις βιολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις σε κάθε γεύση, εμφάνιση και υφή. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτά αναλύονται και προωθούνται στους πελάτες μας για να τους βοηθήσουν να αποφασίσουν κατά πόσον τα προτεινόμενα τελικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Ως αξιόπιστοι συνεργάτες στην καινοτομία, είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να μοιραζόμαστε τις μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόζουμε και να συνεργαζόμαστε για την περαιτέρω συμπερίληψη της οργανοληπτικής ανάλυσης και εκπαίδευσης των εσωτερικών ομάδων των πελατών μας.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το πώς η οργανοληπτική ανάλυση της Puratos μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.