Αναζήτηση πηγών

Για την παρασκευή υψηλής ποιότητας προϊόντων, πρέπει να έχουμε αδιάλειπτη πρόσβαση σε πολλά διαφορετικά συστατικά από όλον τον κόσμο. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η ζήτηση για βασικά συστατικά μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα φυσικά οικοσυστήματα και να επηρεάσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό, δεσμευόμαστε για υπεύθυνη αναζήτηση πηγών πρώτων υλών.

Υπεύθυνη αναζήτηση πηγών

Στην Puratos, γνωρίζουμε ότι η υπεύθυνη αναζήτηση πηγών εφοδιασμού είναι βασική για τις δεοντολογικές εμπορικές πρακτικές και ότι οι καταναλωτές ορθά ενδιαφέρονται για την προέλευση της τροφής τους, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και προμηθεύεται. Ως αποτέλεσμα, φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε και να διατηρούμε έναν ανοιχτό διάλογο με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.

Οι στόχοι μας

Ως μια εταιρεία που προσπαθεί πάντα να αναζητεί πηγές εφοδιασμού με υπεύθυνο τρόπο, έχουμε δύο κύριους στόχους:

  • Να προτιμούμε πρώτες ύλες, συσκευασίες, εξοπλισμό και υπηρεσίες που είναι φιλικές στο περιβάλλον, είναι ωφέλιμες για την κοινωνία και είναι αποδοτικές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
  • Να προτιμούμε προμηθευτές που συμμερίζονται το όραμά μας για βιωσιμότητα και οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για τη διατήρηση μιας περισσότερο βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού.

Πρόγραμμα «Cacao-Trace»

Το Cacao-Trace είναι το πρόγραμμα της Puratos για το βιώσιμο κακάο και στόχος του είναι η απευθείας συνεργασία με τους καλλιεργητές προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη, βιώσιμη παραγωγή κακάο. Το πρόγραμμα διαθέτει τη δική του διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχεται ετησίως από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Επί του παρόντος, δραστηριοποιείται στο Βιετνάμ και την Ακτή Ελεφαντοστού και σύντομα θα επεκταθεί σε περισσότερες χώρες, στη Δυτική Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

SEDEX

Η Puratos είναι μέλος του Οργανισμού Ανταλλαγής Δεδομένων Ηθικής Δεοντολογίας των προμηθευτών SEDEX. Πρόκειται για έναν μη κυβερνητικό οργανισμό που αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο υπεύθυνες και δεοντολογικές τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

RSPO

Η Puratos είναι μέλος της Στρογγυλής Τράπεζας για το Βιώσιμο Φοινικέλαιο (RSPO). Πρόκειται για το μοναδικό διεθνές σύστημα πιστοποίησης του βιώσιμου φοινικέλαιου. Σήμερα, διαθέτουμε είκοσι εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία οι οποίες είναι πιστοποιημένες από τη RSPO και σκοπός μας είναι να συμπεριλάβουμε και άλλες στο προσεχές μέλλον.