Οι υπάλληλοι της Puratos

Η Puratos έχει δεσμευθεί να παρέχει στους υπαλλήλους της ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο η μάθηση και η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας αποτελούν εξίσου βασικά στοιχεία. Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη, με πλούσιο παρελθόν στην καινοτομία αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η «Μαγεία» της κουλτούρας της Puratos θα σας δώσει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε το ταλέντο σας εντός του ομίλου μας.

Η Puratos είναι στην ουσία μια εταιρεία διεθνούς εμβέλειας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες σε πάνω από 100 χώρες με πάνω από 68 θυγατρικές της Puratos να απασχολούν περισσότερους από 7.220 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό, επίσης, υποδηλώνει, 30% αύξηση των απασχολούμενων από το 2012. Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να συνεργάζονται και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τα επιτεύγματα αυτά αναπτύσσοντας αποδοτικές λύσεις που προσδίδουν μεγαλύτερη επιτυχία στους πελάτες μας.

Πώς θα καλλιεργήσετε τις ικανότητές σας;

Θα ξεκινήσετε το ταξίδι της μάθησης από την πρώτη ημέρα, όπου ως νεοεισερχόμενοι θα λάβετε μέρος στο Ταξίδι Υποδοχής της Puratos. Του πρώτο στάδιο του γενικού εισαγωγικού προγράμματος, περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην ιστορία, την κουλτούρα, τα προϊόντα, τους πελάτες μας, καθώς και την προσέγγισή μας για τους καταναλωτές αλλά και τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με συναντήσεις με τους συναδέλφους σας, με παιχνίδια και εργασίες σε συνδυασμό με ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό μάθημα.

Περιβάλλον συνεργασίας

Η Puratos πιστεύει στην ομαδική συνεργασία. Ανταλλάσσουμε γνώσεις σε διεθνές επίπεδο μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών μας δικτύων με την κοινοποίηση βέλτιστων πρακτικών, καινοτομιών και δυνατοτήτων διαμέσου του οργανισμού μας. Συνεργαζόμαστε με ομάδες πολλαπλών επιστημονικών ειδικοτήτων, καθώς και με εξωτερικούς επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών μας (B2B) και των πελατών τους (καταναλωτές, B2C).

Η Puratos πιστεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων παρά στα άμεσα, βραχυπρόθεσμα οφέλη. Αυτό σημαίνει ότι «επενδύει στο μέλλον» με ενεργό τρόπο. Το γεγονός ότι η εταιρεία μας διαθέτει πάνω από 77 κέντρα καινοτομίας και δαπανά το 2,2% του κύκλου εργασιών της στην Έρευνα και την Ανάπτυξη αποτελεί περίτρανη απόδειξη των ανωτέρω.

Πανεπιστήμιο της Puratos, εμπειρία με “υπογραφή”

Με την καινοτομία να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς μας, η Puratos αποδεικνύει τη δέσμευσή της για διαρκή εκπαίδευση μέσω του Πανεπιστημίου της Puratos το οποίο προσφέρει εμπειρία ποικίλης μάθησης καθ΄όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας των συμμετεχόντων.

Μέσω του Προγράμματος Ηγεσίας της Puratos, οι παρόντες και μελλοντικοί μας ηγέτες γίνονται ένθερμοι πρεσβευτές της θαυμαστής κουλτούρας μας. Ως «Αξιόπιστοι Συνεργάτες στην Καινοτομία», είναι σε θέση να σημειώνουν επιτυχίες στο ταχέως εξελισσόμενο και υψηλών αποδόσεων περιβάλλον μας.

Για να ανακαλύψετε περισσότερα αλλά και να κάνετε το πρώτο σας βήμα στο συναρπαστικό αυτό ταξίδι, συμβουλευτείτε για ανοιχτές θέσεις εργασίας εδώ .