Ως εταιρεία, είμαστε και επιβάλλεται να είμαστε ενήμεροι σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουμε. Παράλληλα, θέλουμε να διαδραματίσουμε έναν υπεύθυνο ρόλο στη διεθνή πρόκληση που θέτει η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, στη βιομηχανία τροφίμων, ερχόμαστε άμεσα αντιμέτωποι με τα προβλήματα που μπορεί να ενέχει η χρήση των βασικών συστατικών στη βιόσφαιρα. Ενώ η Puratos αγωνίζεται να αυξήσει την ανάπτυξη, υπόσχεται να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα. Αφενός με τη χρήση υψηλής ποιότητας προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον και με την παρουσία της σε πολυάριθμες χώρες και, αφετέρου, με την ελαχιστοποίηση των εκπομπών της σε αέρια θερμοκηπίου (ενέργεια που μετατρέπεται σε CO2), καθώς και με τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων και της κατανάλωσης νερού.

Προς μια πιο βιώσιμη επιχείρηση

Έχοντας πάντα υπόψη ότι οι δραστηριότητές μας ενδεχομένως επηρεάζουν την κοινωνία και το περιβάλλον, η Puratos πιστεύει ακράδαντα στην ανάγκη για βιωσιμότητα. Ως αποτέλεσμα, εναποθέτουμε μεγάλο μέρος των πόρων μας σε λύσεις ανάπτυξης που μπορούμε να υιοθετήσουμε είτε στην εξοικονόμηση ενέργειας, είτε στην ανανεώσιμη ενέργεια ή την επεξεργασία αποβλήτων.

Συντονίζουμε, όσο γίνεται περισσότερο, τις προσπάθειές μας για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας. Δεν αφορά μόνο την παρασκευή προϊόντων αλλά τη δραστηριότητά μας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης πηγών εφοδιασμού πρώτων υλών, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της παράδοσης. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δεσμεύσεις βασίζονται στις πεποιθήσεις μας αλλά παράλληλα αντανακλούν αυτό που οι πελάτες και οι καταναλωτές μας προσδοκούν από εμάς, ως έναν διεθνή παράγοντα στον κλάδο των τροφίμων.

The World In Their Hands