Ανταπόδοση

Στην Puratos, πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεισφέρουμε στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Να ανταλλάσσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας με τους λιγότερο προνομιούχους ή να επενδύουμε σε βιώσιμα προγράμματα που διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα και βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

Είναι ο δικός μας τρόπος συνεισφοράς στην κοινότητα προσπαθώντας να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά.

Σχολές Αρτοποιίας

Ένας από τους στόχους μας είναι βοηθήσουμε νέους ανθρώπους από μη προνομιούχες κοινότητες προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία που να τους εγγυάται καλή ποιότητα ζωής. Στην Ινδία και τη Βραζιλία, το έχουμε επιτύχει ανοίγοντας τις πρώτες μας   σχολές αρτοποιίας.