Οργανοληπτική ανάλυση

sensorial analysis Στην Puratos, η οργανοληπτική ανάλυση αποτελεί το βασικότερο κομμάτι των καινοτομιών μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε με ακριβείς όρους πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα προϊόντα μας και πώς αξιολογούν τη γεύση και την υφή.
Η Puratos εργάζεται ασταμάτητα για να δημιουργήσει τα προϊόντα με την καλύτερη γεύση & υφή στην αγορά. Επιτυγχάνουμε αυτόν τον στόχο και μέσω της εκτεταμένης χρήσης της οργανοληπτικής ανάλυσης. Η επιστημονική προσέγγιση μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στα προϊόντα μας και να αναπτύξουμε λεπτομερείς ιδέες ως βάση για τη μελλοντική μας εξέλιξη.
"Η Puratos εργάζεται ασταμάτητα για να δημιουργήσει τα προϊόντα με την καλύτερη αντικειμενικά γεύση στην αγορά"
Η Puratos έχει αναπτύξει αυθεντικά εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης και έχει δημιουργήσει εργαστήρια σε όλες τις θυγατρικές της εταιρίες. Κάθε χρόνο, αξιολογούμε εκατοντάδες προϊόντα και συγκεντρώνουμε απόψεις από χιλιάδες καταναλωτές. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δοκιμών οργανοληπτικής ανάλυσης:

Α) Δοκιμές διαφοροποιήσεως (χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο της ποιότητας ή τα υποκατάστατα πρώτων υλών)

Β) Περιγραφικές δοκιμές (χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την ποσοτικοποίηση των αισθήσεων που παρατηρούνται όταν γεύονται το προϊόν). Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται σε ένα πρότυπο εργαστήριο από ειδικούς της Puratos, που έχουν εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση προϊόντων με αντικειμενικό και ακριβή τρόπο. Πραγματοποιούνται σε πολλά διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος.

Γ) Δοκιμές σε καταναλωτές (χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των προτιμήσεων του καταναλωτή). Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται με πραγματικούς καταναλωτές από μία συγκεκριμένη περιοχή, συχνά στο κινητό οργανοληπτικό εργαστήριό μας, το Sensobus. Μας δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τα νέα μας προϊόντα.